You are here

Cruising

Skänninge Nationaldagsfestival 5 och 6 juni 2019

Välkommen till Skänninge Lions Cruising den 5:e juni

Färdväg som 2018 för att få bättre cirkulation.

Startavgift 50 kr per ekipage. Överskottet går till Bris, Barnens rätt i samhället.

Info för deltagande cruising-ekipage:

  • Samling kl 18.00 på Borgmästaregatan. (Samma ställe som förra året.)
  • Startavgift 50 kr betalas på plats. 
  • Cruisingen startar kl 19.00.
  • Bästa ekipage utses av speakern.

Regler för Cruising:

  • Följ trafikvakters instruktioner.
  • Kör i jämn fart och lämna inga luckor.
  • Stanna inte upp! Kokar bilen, kör åt sidan så övriga bilar kan passera.
  • Bryt inte Cruisingen! Bilar som vill in släpps in vid startområdet. I år undaber vi oss lastbilar och bussar.
  • OBS! Polis övervakar noga eventuell buskörning, bilbälten som inte används och nykterhet mm.

Kontaktperson: Jan Lindén ja.linden@hotmail.com