You are here

Syften och Etik

Lions Syften

 • Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
 • Att befrämja god samhällsanda
 • Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling
 • Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
 • Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik eller religion
 • Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla

Lions Etik

 • Fullgör ditt arbete med omsorg
 • Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
 • Försök alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
 • Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
 • Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
 • Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig
 • Gör vänskap till ett mål, inte som ett medel
 • Fullgör lojalt dina samhällsplikter
 • Hjälp dem som behöver ditt stöd
 • Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm
 • Bygg upp i stället för att riva ned 

Lions Valspråk

 • We Serve

Sverige Lions Motto

 • För samhällsansvar och livskvalité