You are here

Styrelse

Klubbens styrelse verksamhetsåret 2019 - 2020 består av:

President                         Ulf Klasén
Vice President                 Jan Hensing
Past President                 Jan Lorin
Kassör                             Kennet Rydell
Sekreterare                     Jan Lindén
Klubbmästare                  Lennart Åström
Medlemsordförande        Lennart Johansson